ร้านขายยาเพื่อบริการทุกคนในชุมชน

Canadianpharmacypod.com

หากเจ็บป่วยไม่รุนแรง หลายคนจึงเลือกซื้อยากินเองจากร้านยาใกล้บ้าน ดังนั้นร้านยาจึงมีบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยดูแลสุขภาพประชาชนใกล้บ้านก่อนถึงมือแพทย์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย 

เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายสูงสุดเพื่อที่จะตอบสนองต่อสิทธิของผู้มารับบริการจากร้านยา ที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยด้านยา นำ สู่สุขภาวะที่ดีของประชาชนโดยมีร้านยาเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพใกล้บ้าน 

บริการของเรา

ยาตามใบสั่งแพทย์

ลูกค้าสามารถนำใบสั่งยาจากโรงพยาบาล มาหาซื้อยาเองได้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ต้องแออัดที่โรงพยาบาล

อาหารเสริม

จำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริมบำรุงสายตา อาหารเสริมบำรุงสมอง วิตามินต่างๆ

อุปกรณ์ทางการแพทย์

จำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับผู้ป่วยเช่น กระบอกฉีดยา , ปรอทวัดไข้ , สายยางซิลิโคน , เข็มฉีดยา , สำลี

เครื่องมือแพทย์

จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับบุคลาการทางการแพทย์ เช่น กระเป่าแพทย์เคลื่อนที่ , เครื่องมือผ่าตัด , อุปกรณ์ทำแผล , ใบมีด ฯลฯ

ราคามิตรภาพ

จำหน่าย ยา อาหารเสริม และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณภาพดี ในราคามิตรภาพ

ให้คำแนะนำโดยเภสัชกร

ร้านขายยาของเรา มีเภสัชกรคอยให้คำปรึกษา และ แนะนำการใช้ยา ข้อบ่งใช้ และ ข้อควรระวัง

บทความ สุขภาพ

Leading The Road To A Life Of Healthy Consuming No matter how young or exactly how old you are, excellent nourishment is important to looking and feeling your best. You
Read More